Βασική επιδίωξη του ΕΒΕΑ είναι η ανάπτυξη και προώθηση του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Γενικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και γενικότερα ολόκληρης της οικονομίας.

Σε τοπικό επίπεδο, το Επιμελητήριο προωθεί έργα υποδομής και ανάπτυξης στην επαρχία Αμμοχώστου, προς όφελος του συνόλου.

Αναλαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες και ενέργειες για την ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια αυτά συνεργάζεται στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους οργανωμένους φορείς της Επαρχίας.