Τα ψηλά ενοίκια των οικοπέδων σε βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες συζητήθηκαν σε συνάντηση του ΕΒΕΑ με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Νικολαΐδη παρουσία και των αρμόδιων λειτουργών.
Το ΕΒΕΑ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μικρών μονάδων της μεταποίησης που λειτουργούν σε βιοτεχνικές περιοχές της Ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, λόγω της αναθεώρησης των ενοικίων το έτος 2009, με βάση την τρέχουσα αξία των ακινήτων που είχε σαν αποτέλεσμα τον πενταπλασιασμό τους, αλλά και λόγω την Οικονομικής κρίσης και της δραστικής μείωσης των εργασιών τους.

Παρά τη μείωση που έγινε στις κλίμακες μετά από απόφαση της Βουλής τα ενοίκια εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω της ψηλής αξίας της γης και το ύψος του συντελεστή που επιλέγει το κτηματολόγιο.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων συμφωνήθηκε όπως το ΕΒΕΑ υποβάλει συνοπτικό σημείωμα με τις προτάσεις του και να γίνει μία νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για περαιτέρω συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Το ΕΒΕΑ εκπροσώπησαν οι κύριοι Γ. Μαυρουδής (Πρόεδρος), Τ. Τουμαζής (Αντιπρόεδρος), Ιάκ. Χατζηβαρνάβας (Διευθυντής) και Χρ. Ζαχαρουδιού (Λειτουργός).