Τό ΚΕΒΕ επιθυμεί  να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει σε εξαγγελία της 1ης  πρόσκλησης του Σχεδίου χορηγιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το  συνολικό  ποσό  που  θα  διατεθεί  για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  πρόσκλησης  είναι  €14 εκατομμύρια, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται για πρώτη φορά μετά από τις παρεμβάσεις του ΚΕΒΕ στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/υποστατικών, καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, δαπάνες για συστήματα διαχείρισης, προβολή και άλλα.

Αιτήσεις θα γίνονται δέκτες από τις 26 Μαρτίου 2015 μέχρι τις 22 Ιουνίου 2015.  Το ΚΕΒΕ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου ΕΕΝ έχουν ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο σε προγραμματισμό παρουσιάσεων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε για πλήρη ενημέρωση σας για το Σχέδιο και τις λεπτομέρειες του.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου και την επιστολή/πρόσκληση  του  Ευρωπαϊκού  Κέντρου  Επιχειρηματικής  Στήριξης  Κύπρου  με περισσότερες πληροφορίες για τις κατά επαρχία παρουσιάσεις του Σχεδίου.  Επιπρόσθετα, στον σύνδεσμο  που  ακολουθεί  θα  βρείτε  τον  οδηγό  του  Σχεδίου  και  περισσότερες  πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ Ε∆Ω

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση για το Σχέδιο παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, για πληροφορίες αναφορικά  με τις παρουσιάσεις  παρακαλώ  όπως επικοινωνείτε  με το ΕΕΝ στα τηλέφωνα                    22-889749, 22-889752.

Με εκτίμηση,

 Ανδρέας Ανδρέου,

Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,

για Γενικό Γραμματέα.