Το ΕΒΕ Αμμοχώστου στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου

για επίλυση του Κυπριακού

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση.

Press Release EBEA May 2015 doc