ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 

Θέμα:  Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας «Smart Cities India 2015», 20 – 22 Μαΐου 2015

Ενδιαφέρει τους ακόλουθους τομείς:

 • Μεταφορές/ Κινητικότητα
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας
 • Υποδομές
 • Διακυβέρνηση

 

INFORMATION SERVICES

EUROPEAN BUSINESS SUPPORT CENTRE CYPRUS

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 

Subject: International Matchmaking Event at Smart Cities India 2015, 20 – 22 May 2015

Main Sectors Covered:

 • Transportation
 • Environment
 • Energy
 • IT & Communication
 • Buildings
 • Governance