Οι Επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη» – Τεύχος Ιουνίου 2015