Η ΕΕ εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους €52,6 εκατ. για την κυπριακή αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια πολιτική.

Η ΕΕ εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους €52,6 εκατ. για την κυπριακή αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια πολιτική.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Η ΕΕ εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 52,6 εκατ. για την κυπριακή αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια πολιτική.

Cyprus fisheries policy

2017-07-14T15:59:17+00:00Ιούλιος 16th, 2015|Ειδήσεις|