Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την αύξηση στο 15% της έκπτωσης για φόρο ακινήτων