Ημερίδες Ενημέρωσης για σχέδιο χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού & αναβάθμισης τουριστικού προϊόντος

Ημερίδες Ενημέρωσης για σχέδιο χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού & αναβάθμισης τουριστικού προϊόντος

Ημερίδες Ενημέρωσης για σχέδιο χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού & αναβάθμισης τουριστικού προϊόντος 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού διοργανώνει Ημερίδες Ενημέρωσης -Πληροφόρησης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου» και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως παραστούν.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη 2014–2020 .

Οι Hμερίδες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Δευτέρα, 07/08/2017,
o ώρα 11:00, Ξενοδοχείο APHRODITE HILLS, Πάφος
o ώρα 16:00, Ξενοδοχείο ΕΚΑΛΗ Κακοπετριά
Τρίτη, 08/08/2017,
o ώρα 10:00, Ξενοδοχείο CAPO BAY, Παραλίμνι
o ώρα 17:00, Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», Λευκωσία
Τρίτη, 29/8/2017 και ώρα 10:00, Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Τα έγγραφα του Σχεδίου θα αναρτηθούν εντός των ημερών στην ιστοσελίδα του Σχεδίου Χορηγιών www.sxedioxorigion.com, την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού www.visitcyprus.biz, καθώς και την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ www.structuralfunds.org.cy.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις ημερίδες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: incentives-consultation@visitcyprus.com.

2017-08-03T10:42:01+00:00Αύγουστος 3rd, 2017|Ειδήσεις|