Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την 3η έκδοση Συμπληρωματικών Εγγράφων του Οδηγού Εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 16.4.2018, κατά τις εργάσιμες μέρες του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού από τις 08:00 μέχρι τις 15:30.

Περισσότερες Πληροφορίες