Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Αμμοχώστου – 19 Σεπτεμβρίου 2018