Γενικές Ειδήσεις Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Προγράμματα υποστήριξης των επιχειρήσεων

Προγράμματα υποστήριξης των επιχειρήσεων:
Σύνδεσμοι ενημέρωσης για ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων.

*Fnancing scheme for Cypriot SMEs in collaboration with the European Investment Bank (EIB)/ Σχέδιο χρηματοδότησης κυπριακών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
*De minimis Aid Scheme granted by the Ministry of Energy, Trade and Industry to Cypriot Companies active in the processing and / or Selling of Industrial Products sectors for accessing/investigating foreign markets: Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων
*European Investment Project Portal (EIPP):
*European Angels Fund (EAF):

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Γραφείo Λεμεσού

Αγίου Ανδρέα 339 2ος Όροφος, 3300, Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725370165 | Φαξ : +35725370291 Email : info@famagustachamber.org.cy


Γραφείο Παραλιμνίου

Λεωφόρος Γεώργιου Γουρουνιά 152 1ος Όροφος , Γραφέιο 3 5281 Παραλίμνι

Τηλ. : +357 23829264 | Φαξ : +357 23829267 Email : info@famagustachamber.org.cy

Copyright © 2017 Famagusta Chamber of Commerce - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting