Επιχειρηματίες που επιθυμούν να γίνουν μέλη του EBEA, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Αμμοχώστου για το έντυπο αίτησης. Η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται και από δύο υφιστάμενα μέλη πριν από την έγκριση από το Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

Μαζί με το έντυπο αίτησης εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί και ο ηλεκτρονικός κατάλογος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.