Βασική επιδίωξη του ΕΒΕΑ είναι η ανάπτυξη και προώθηση του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Γενικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και γενικότερα ολόκληρης της οικονομίας.

  • Σε τοπικό επίπεδο, το Επιμελητήριο προωθεί έργα υποδομής και ανάπτυξης στην επαρχία Αμμοχώστου, προς όφελος του συνόλου.
  • Αναλαμβάνει επίσης πρωτοβουλίες και ενέργειες για την ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Στα πλαίσια αυτά συνεργάζεται στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους οργανωμένους φορείς της Επαρχίας.