Το Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου είτε μόνο του είτε μέσω του ΚΕΒΕ είναι σε θέση να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες προς τα μέλη του που περιληπτικά συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών-εξαγωγών.
 • Διοργανώνει Εμπορικές Αποστολές από και προς την Κύπρο.
 • Συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
 • Κοινοποιεί διεθνείς προσφορές προς τα μέλη.
 • Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικά μαθήματα.
 • Εκδίδει και διανέμει προς τα μέλη του ( Ε-news του Επιμελητήριου Αμμοχώστου).
 • Εκδίδει Εμπορικό Οδηγό με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα ενδιαφέροντα των μελών του, τον οποίο κυκλοφορεί σε χώρες του εξωτερικού.
 • Διατηρεί Υπηρεσία κωδικοποίησης προϊόντων.
 • Πληροφορίες και διευθύνσεις οίκων του εξωτερικού.
 • Αναλαμβάνει διαιτησία για διακανονισμό εμπορικών χρεών.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προελεύσεως, ATA CARNETS και πιστοποιεί τιμολόγια και άλλα έγγραφα.
 • Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές για θέματα εγγράφων, κοστολόγησης και τιμών.
 • Μελετά και ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με ποικίλα θέματα οικονομικού περιεχομένου όπως χορηγιών, νομισματικά, δημοσιονομικά, επενδύσεις, φορολογικά κλπ.
 • Μελετά και προωθεί ειδικά προβλήματα βιομηχανίας και Βιομηχανικών Περιοχών και Ζωνών.
 • Προσφέρει γραφειακό χώρο για συνεδρίες ή σεμινάρια σε επιχειρήσεις μέλη του.
 • Προσφέρει γραμματειακές υπηρεσίες προς τους Επαγγελματικούς Συνδέσμου.
 • Μελετά και εκφράζει τις απόψεις του εμποροβιομηχανικού κόσμου για νομοσχέδια οικονομικού περιεχομένου.
 • Προωθεί προς τους αρμόδιους εξειδικευμένα και εξατομικευμένα προβλήματα μελών.
 • Διατηρεί Τράπεζα Πληροφορίων και παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για θέματα Ε.Ε.
 • Παρέχει πληροφορίες για διαδικασίες και θέματα που αφορούν τα λιμάνια και τελωνεία.
 • Εκπροσωπεί το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και διαθέτει προς πώληση της εκδόσεις του.
 • Διαμεσολαβεί για την επίλυση προβλημάτων και προώθηση αιτημάτων των μελών προς Κυβερνητικές Υπηρεσίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.