Τις απόψεις και εισηγήσεις του ΕΒΕΑ για το Τοπικό Σχέδιο των Κοινοτήτων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, κατέθεσε και ανέλυσε ο Δ/ντής του Επιμελητηρίου κ. Ιάκ. Χατζηβαρνάβας, στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 26.11.2014, παρουσία των Τοπικών Αρχών και άλλων Φορέων.

Η Γενική τοποθέτηση του ΕΒΕΑ περιλαμβάνει τα πιο κάτω 8 σημεία:

1. Το Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων πρέπει να στοχεύει την ισορροπημένη ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων και των υποδομών όλων των Κοινοτήτων.

2. Να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα πολεοδομικά Σχέδια των Δημαρχούμενων περιοχών ώστε να υπάρχει Ενιαίος Σχεδιασμός και Στρατηγική Ανάπτυξης ολόκληρης της Επαρχίας Αμμοχώστου.

3. Επίσης ο Σχεδιασμός πρέπει να λάβει υπόψη το μελλοντικό άνοιγμα της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου.

4. Να γίνουν τα έργα υποδομής που εκκρεμούν για χρόνια (βλέπε συνημμένο κατάλογο).

5. Να διαφυλαχθεί ο Αγροτικός χαρακτήρας των κοινοτήτων και να γίνουν εισηγήσεις για αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

6. Να γίνουν υποδομές και ενέργειες για την μεταποίηση και εμπορία των τοπικών γεωργικών προϊόντων.

7. Λαμβάνοντας υπόψη το ψηλό κόστος και το περιορισμένο έδαφος της Επαρχίας, θα πρέπει η οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη να γίνει κάθετα αντί οριζόντια με τη δημιουργία περισσότερων ορόφων. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί και το κόστος ανά μονάδα και θα ενθαρρύνουμε νέες επενδύσεις.

8. Να επεκταθεί η Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρου και να καλύψει τις μονάδες που λειτουργούν εκτός αυτής ή να γίνει βιοτεχνική περιοχή.

Eπίσης στο γραπτό σημείωμα που κατέθεσε το ΕΒΕΑ στο Πολεοδομικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται σχόλια και εισηγήσεις για όλες τις πτυχές του Τοπικού Σχεδίου, που αφορούν το δίκτυο μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, το οδικό δίκτυο, τη μεταποίηση, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, την κοινωνική μέριμνα, τα αρχαιολογικά μνημεία, το αποχετευτικό σχέδιο κοινοτήτων, τα πράσινα σημεία ανακύκλωσης και άλλα ζητήματα.