06.12.2014     Γενική Συνέλευση Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου (1)

Πραγματοποιήθηκε στις 6/12/2014, στα γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού, η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Παντελής Χριστοδούλου αναφέρθηκε στη δράση και ενέργειες του Δ.Σ. προς το τμήμα τελωνείων, την Αρχή Λιμένων, το ΚΕΒΕ και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η παρατεταμένη οικονομική κρίση , αλλά και οι συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές στο επαγγελματικό περιβάλλον των εκτελωνιστών

Αναφέρθηκε επίσης στις διαβουλεύσεις που γίνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στα πλαίσια της διεθνούς ομοσπονδίας CONFIAD για τη διαμόρφωση του νέου Τελωνειακού κώδικα που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2016, καθώς και στην ετοιμασία ευρωπαϊκού προτύπου για το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα μέλη του νέου Συμβουλίου για την επόμενη διετία, που καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Παντελής Χριστοδούλου (Πρόεδρος), Ανδρέας Μελετίου (Αντιπρόεδρος), Λούης Λουκά (Γραμματέας), Ανδρέας Καραϊσκάκης (Ταμίας) και Μιχάλης Αθανασιάδης, Πανίκος Σηρίμης, Χρίστος Πηλαβάς, Νίκος Τσαγγάρης , Πιερή Πιερή (Σύμβουλοι).