Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών ANUGA FoodTec2015 που γίνεται στην Κολωνία της Γερμανίας, το Δίκτυο Enterprise Europe Network διοργανώνει στις 26 – 27 Μαρτίου 2015 εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (b2b meetings) και σεμινάρια σχετικά με τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μικρούς παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος και αρτοποιίας, και σε εταιρείες παροχής τεχνολογίας σε επιχειρήσεις τροφίμων με σκοπό αυτές να καταστούν βιώσιμες.

Οι κυριότεροι τομείς που θα επικεντρωθεί η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα είναι οι ακόλουθοι:

• Νερό και ενεργειακή αποδοτικότητα στην παραγωγή τροφίμων
• Αποτελεσματική συγκέντρωση πρώτων υλών, αποτελεσματική επεξεργασία και επιτυχημένα μοντέλα πρόληψης και έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση)
• Αλυσίδες Τροφίμων και Food Miles* (πρόκειται για ένα όρο που αναφέρεται στο χρόνο που χρειάζεται για να μεταφερθούν τα τρόφιμα από το χώρο παραγωγής στον καταναλωτή και συμβάλλει στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τροφίμων)
• Πράσινη πιστοποίηση και έλεγχοι – άμεσες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Η εκδήλωση αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων τροφίμων, να συζητήσετε και να αναπτύξετε νέες συνεργασίες, να αναζητήσετε νέες τεχνολογίες που θα σας βοηθήσουν να βελτιωθείτε, να διαφοροποιηθείτε και να καινοτομήσετε για να κερδίσετε μερίδιο αγοράς . Θα πρέπει να εγγραφείτε και να υποβάλετε το επιχειρηματικό σας προφίλ το αργότερομέχρι τις 18 Μαρτίου 2015 στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://www.b2match.eu/tradeitfoodsustainability

Για Πληροφορίες

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου Ανώτερη Λειτουργός

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο   Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία,

Τηλ: 22889752  E-mail: st alo@ccci. org.cy