Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του για συνεχή ενημέρωση των μελών του σε θέματα που τους αφορούν, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου, διοργάνωσε σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα ενημερωτικές παρουσιάσεις σε όλες τις πόλεις με θέμα:

“Το Νέο Δανειοδοτικό Σχέδιο της Ελληνικής Τράπεζας για Χρηματοδότηση των Κυπριακών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων”

Η τελευταία παρουσίαση έγινε στις 24.03.2015, στα γραφεία του ΕΒΕΑ, στο Παραλίμνι, όπου η κυρία Κατίνα Σιακαλλή, Διευθύντρια του τομέα επιχειρήσεων της Ελληνικής Τράπεζας, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τις πρόνοιες του σχεδίου και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.  Συζητήθηκαν επίσης θέματα αναδιάρθρωσης δανείων.

Οι κύριοι σκοποί χρηματοδότησης αφορούν την αγορά / ανέγερση / επέκταση / ανακαίνιση ακίνητης περιουσίας για ιδία χρήση / αγορά στοιχείων ενεργητικού / επένδυση σε αϋλα στοιχεία ενεργητικού / έξοδα για αγορά πατέντων και αδειών για την τεχνική εφαρμογή ενός έργου.  Μεσοπρόθεσμες / μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης που απαιτούν τουλάχιστο 2ετή περίοδο χρηματοδότησης.

  • Οι όροι χρηματοδότησης είναι ευνοϊκοί και μεταξύ άλλων προβλέπουν: – προνομιακό επιτόκιο από 3% / μακροχρόνια περίοδο πληρωμής μέχρι 12 χρόνια / περίοδο χάριτος μέχρι 24 μήνες και ευνοϊκότερο επιτόκιο για επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας σε νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών.
  • Απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις και πάγιες επιβαρύνσεις σύμφωνα με την πολιτική της τράπεζας.

Για τους πλήρεις όρους και τα κριτήρια χρηματοδότησης επικοινωνήστε με την Ελληνική τράπεζα στο τηλ. 8000 9999 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hellenicbank.com