ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ –ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

23/4/2015     Ξενοδοχείο HILTON PARK   Λευκωσία

7/5/2015       Γραφεία ΕΒΕ  Αμμοχώστου Παραλίμνι 

                      

SEMINAR LABOUR LAW

23/4/2015 HILTON PARK NICOSIA

7/5/2015   PARALIMNI

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Στόχος:

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και των προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις όπου ασχολούνται. Τέλος, το σεμινάριο έχει σαν στόχο του την ενημέρωση των εκπαιδευομένων αναφορικά με τις τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών, όπως η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου και την εισαγωγή νέων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις στο επίπεδο της επιχείρησης. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί με βάση την ανταπόκριση και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

 

 

Μετά την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 

Ø  γνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας στην Κύπρο

Ø  γνωρίζουν πως οι πρόνοιες των κυριοτέρων Νομοθεσιών (περιλαμβανομένων των εναρμονιστικών προνοιών και νομοθεσιών) που συναποτελούν την Εργατική Νομοθεσία, επηρεάζουν την επιχείρηση τους

Ø  γνωρίζουν πως μπορούν να συμμορφώνονται και εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Νόμου Περί Προστασίας των Μισθών

Ø  αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και που άπτονται των προνοιών του νόμου περί προσωπικών δεδομένων

Ø  διασφαλίζουν ομαλές εργατικές σχέσεις στην επιχείρηση τους μέσω σωστής εφαρμογής των προνοιών της σχετικής Νομοθεσίας

 

Περιγραφή Υποψηφίων:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υποδιευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών, Λειτουργούς και γενικά σ’ όσους έχουν αρμοδιότητα για τα εργασιακά θέματα στις επιχειρήσεις τους

 

Εκπαιδευτές:

Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξουν οι Κύπριοι εμπειρογνώμονες κ.κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, και Μίμης Θεοδότου.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: €170 + 32.30Φ.Π.Α.

 

Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Επιχορήγηση ΑνΑΔ à € 84                       Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ     à  €118.30  (€86 + €32.30 ΦΠΑ)                            

 

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889880, Φαξ. 22665685, email: freedom@ccci.org.cy  για τη Λευκωσία μέχρι την Δευτέρα 20/4/2015, για το Παραλίμνι μέχρι την Δευτέρα 4/5/2015.

 

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Τηλ. 22889880.

 

Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Μιχαήλ,

Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                                                                   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ώρες

Εφαρμογής

Διάρκεια Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

 

Εκπαιδευτής
Από Μέχρι (ώρες)
08.45 09.00 0,25 Ενότητα 1: Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος

–       Ανάλυση του σκοπού και των στόχων του Προγράμματος

–       Ανάλυση του προγράμματος

09.00 10.00 1,00 Ενότητα 2

                 α. Νόμος για ετήσια Άδεια με Απολαβές

                 β. Νόμος για γονική Άδεια και Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας.

       

·         Ερμηνεία κα πεδίο εφαρμογής των νόμων

·         Χρόνος και τρόπος λήψης της ετήσιας και γονικής άδειας

·         Προειδοποίηση, άρνηση χορήγησης και μετάθεση της άδειας

·         Τερματισμός της άδειας από τον εργοδότη

·         Χορήγηση άδειας για λόγους ανωτέρας βίας

Αιμίλιος Μιχαήλ
10.00 10.45 0,75 Ενότητα 3  Ενημέρωση Εργοδοτουμένων για τους Όρους που Διέπουν τη Σχέση Εργασίας τους

–   Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής του Νόμου

–   Υποχρέωση, χρόνος και τρόπος ενημέρωσης

–   Εργοδότηση στο εξωτερικό

–   Συμβόλαια Εργασίας

Αιμίλιος Μιχαήλ
10.45 11.00 0,25 Διάλειμμα  
11.00 11.30 0,50 Ενότητα 4: Νόμος για κατώτατους μισθούς

–         Κάλυψη επαγγελμάτων

–         Ύψος κατώτατου μισθού

–         Μισθός σε σχέση με ώρες εργασίας

Αιμίλιος Μιχαήλ
11.30 13.00 1,50 Ενότητα 5: Προσωπικά δεδομένα στις εργασιακές σχέσεις

–         Ερμηνεία και επεξήγηση κανόνων και αρχείων για προσωπικά δεδομένα

–         Εφαρμογή των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων του τομέα των εργασιακών σχέσεων

–         Απαγορευτικές διατάξεις για συλλογή και χειρισμό προσωπικών δεδομένων στην εργοδότηση από την πρόσληψη μέχρι την συνταξιοδότηση

Μίμης Θεοδότου
13.00 14.00 1,00 Γεύμα  
14.00 15.00 1,00 Ενότητα 6: Προστασία των μισθών

–         Ερμηνεία και σκοπός της νομοθεσίας

–         Τρόπος και αμεσότητα πληρωμής των μισθών

–         Συχνότητα καταβολής των μισθών και αποκοπές

–         Απαγόρευση εκχώρησης μισθών

–         Υποβολή παραπόνων

–         Αρμόδιο δικαστήριο και κυρώσεις

 

Αιμίλιος Μιχαήλ
15.00 15.45 0,75 Ενότητα 7  Ρύθμιση της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των ορών απασχόλησης

                   των υπαλλήλων καταστημάτων

–         Όροι και συνθήκες απασχόλησης

–         Ρυθμίσεις για Λειτουργία Καταστημάτων

–         Μισθοδοσία

Αιμίλιος Μιχαήλ
15.45 16.00 0,25 Διάλειμμα  
16.00 17.00 1,00 Ενότητα 8

Νόμοι περί Μερικής Απασχόλησης και Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

·         Εργοδοτούμενου με εργασία μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου

·         Συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη απασχόληση και με εργασία αορίστου χρόνου και η αρχή της αναλογικότητας

·         Δικαιώματα εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση

·         Υποχρεώσεις εργοδοτών

·         Ελεύθερη εκλογή μορφής απασχόλησης

Αιμίλιος Μιχαήλ
17.00 17.15 0,25 Ενότητα 9: Λήξη Σεμιναρίου

–         Επίλυση αποριών και συζήτηση

–         Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

–         Παράδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

            

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού

 

Όνομα Επιχείρησης:

Τηλ.                                                                                                              Φαξ.

Διεύθυνση:

Τ.Θ.                                                                                                                Τ.T.

E-MAIL:

Αρ. Συμμετεχόντων:

 

£     Λευκωσία       23/4/2015     HILTON PARK

£     Παραλίμνι      07/5/2015     Γραφεία ΕΒΕ Αμμοχώστου Παραλίμνι

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:                                                             Θέση στην Εταιρεία:

 

  1. ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Ημερομηνία …………………………………………………                       Υπογραφή ……………………………………………..