Ανακοινώνεται η έναρξη συνεργασίας των οργανισμών ΚΕΒΕ (Κυπριακό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) και CCS (Cyprus Computer Society – Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής) για την προώθηση του ECDL (European Computer Driving Licence).

Η Συνεργασία υπογράφτηκε και επισημοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου από τον κο Φειδία Πηλείδη Πρόεδρο του ΚΕΒΕ και κο Κώστα Αγρότη, Πρόεδρο του CCS

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το CCS, ως ο επαγγελματικός και επιστημονικός σύνδεσμος για την προώθηση και αναβάθμιση της πληροφορικής στην Κύπρο, αποτελεί τον εθνικό φορέα του μεγαλύτερου προγράμματος πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής  παγκοσμίως ECDL. Το ΚΕΒΕ, ως η κατ’ εξοχήν οργάνωση που εκπροσωπεί τις Κυπριακές επιχειρήσεις,  εκτιμά το κύρος και την αξιοπιστία που εμπνέει μια διεθνώς αναγνωρισμένη εξέταση όπως είναι το ECDL. 

“Η στρατηγική αυτή συνεργασία έχει ως στόχο την περαιτέρω προώθηση και ενδυνάμωση του θεσμού ECDL προς όφελος των μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων και ανέργων υποψηφίων και κατόχων του ECDL από τη μία, και των οργανισμών που υιοθετούν το ECDL για πρόσληψη, πιστοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, από την άλλη”, σημειώνεται. 

Τα πιστοποιητικά ECDL θα φέρουν και το λογότυπο του ΚΕΒΕ,  ως αναγνώριση της εμβέλειας και αποδοχής του ECDL ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. Σημειώνεται ότι τo ΚΕΒΕ συνεργάζεται αποκλειστικά με το CCS, συνεπώς πιστοποιητικά τα οποία τυχόν εκδίδονται από οποιονδήποτε άλλο φορέα πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής δεν θα φέρουν και ούτε δικαιούνται να χρησιμοποιούν το λογότυπο ή/και τη σφραγίδα του ΚΕΒΕ.