Το ΚΕΒΕ καταδικάζει έντονα την απόφαση των Συντεχνιών (ΣΕΚ και ΠΕΟ και ΔΕΟΚ)  του προσωπικού του Συνδέσμου Αδειούχων Αχθοφόρων Λεμεσού να κατέλθουν σήμερα σε επ΄ αόριστον απεργία, παραλύοντας τις λιμενικές εργασίες δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα τόσο στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο όσο και στην οικονομία.

Το ΚΕΒΕ εκφράζει έντονη δυσφορία για την απόφαση αυτή των Συντεχνιών η οποία είναι παντελώς αδικαιολόγητη, παράτυπη και παραβιάζει  με ετσιθελικό τρόπο τη συμφωνία που έχει υπογραφεί στις 16/3/2004 από όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΚ, ΠΕΟ ΔΕΟΚ) και προσυπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας. και η οποία ρυθμίζει τη διαδικασία επίλυσης Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες. Παράλληλα παραβιάζονται και οι πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Είναι αδιανόητο σε μια περίοδο όπου η οικονομία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα λόγω της παρατεταμένης κρίσης να εκδηλώνονται αυτές οι αχρείαστες, αδικαιολόγητες και απαράδεκτες συμπεριφορές που το μόνο που κατορθώνουν είναι η υπονόμευση των προσπαθειών για ανάκαμψη της οικονομίας.

Το ΚΕΒΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για την λιμενική βιομηχανία όσο και για την οικονομία ευρύτερα τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο.

Το ΚΕΒΕ καλεί τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΟΚ να σεβαστούν την υπογραφή τους και να άρουν αμέσως τα εξαγγελθέντα απεργιακά μέτρα έτσι ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων  και της συμφωνίας για την επίλυση των εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες.

Το ΚΕΒΕ σέβεται τα δικαιώματα των εργοδοτούμενων στη διεκδίκηση αιτημάτων τους άλλα σταθερά υποστηρίζει πως οι αυθαίρετες και χωρίς σεβασμό στα εργασιακά θέσμια ενέργειες σε ευαίσθητους και ουσιώδεις τομείς, όπως είναι και ο τομέας της λιμενικής βιομηχανίας υπομονεύουν όχι μόνο τις προσπάθειες για επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά αυτά οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα και επηρεάζουν σοβαρά τους πολίτες και τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Οι ανησυχητικές αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν πόσο ορθή είναι η θέση του ΚΕΒΕ ότι επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση του Θέματος των απεργιών σε ουσιώδεις υπηρεσίες ώστε να παύσουν οι αδικαιολόγητες και ετσιθελικές διεκδικήσεις στους τομείς αυτούς να παραλύουν την οικονομία και να επισωρεύουν προβλήματα στο σύνολο του λαού.

Γι΄αυτό το ΚΕΒΕ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη οριστική νομοθετική ρύθμιση για αποτροπή παρόμοιων απαράδεκτων καταστάσεων στο μέλλον.