ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 

Θέμα:  Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας «Smart Cities India 2015», 20 – 22 Μαΐου 2015

Ενδιαφέρει τους ακόλουθους τομείς:

 • Μεταφορές/ Κινητικότητα
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας
 • Υποδομές
 • Διακυβέρνηση

 

INFORMATION SERVICES

EUROPEAN BUSINESS SUPPORT CENTRE CYPRUS

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 

Subject: International Matchmaking Event at Smart Cities India 2015, 20 – 22 May 2015

Main Sectors Covered:

 • Transportation
 • Environment
 • Energy
 • IT & Communication
 • Buildings
 • Governance
2017-07-14T16:08:50+00:00Μάιος 5th, 2015|Ειδήσεις|