Εκπαιδευτικά Εργαστήρια στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Invest Horizon»

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Invest Horizon»

Εκδηλώσεις και Εκπαιδευτικά Εργαστήρια στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας

«Invest Horizon» για την Αύξηση της Ετοιμότητας των Επιχειρήσεων να

Προσελκύσουν Επενδύσεις

CIRCULAR

2017-07-14T15:54:23+00:00Ιούνιος 29th, 2015|Ειδήσεις|