Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων για τά προβλήματα που αντιμετωπίζει το λιμάνι Λεμεσού με τη συνεχιζόμενη αποχή των Λιμενικών υπαλλήλων από υπερωριακή απασχόληση και επηρεάζει το εμπόριο όλης τής Κύπρου

ANAKOIN SYND