Συνέντευξη Προέδρου ΕΒΕΑ στό περιοδικό Ευροκέρδος.