Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Διαφορών

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Διαφορών

Συνάντηση ΕΒΕΑ με τον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών Διαφορών

Ο θεσμικός ρόλος, οι αρμοδιότητες και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, συζητήθηκαν στη συνάντηση, που είχαν στις 2.11.2015, με τον Επίτροπο Χρηματοοικονομικών κ. Παύλο Ιωάννου, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΕΒΕΑ κύριοι Γ. Μαυρουδής και Ιακ. Χατζηβαρνάβας.

Όπως εξήγησε ο κ. Ιωάννου η κύρια αποστολή του Επιτρόπου Χρηματοοικονομικών είναι να επιλαμβάνεται παραπόνων επιχειρήσεων και η εξώδικη επίλυση τους κατά τρόπο αμερόληπτο και δίκαιο.

Ο Επίτροπος μπορεί να διορίζει διαμεσολαβητή μεταξύ του χρεώστη και του πιστωτικού ιδρύματος για σκοπούς αναδιάρθρωσης πιστωτικής διευκόλυνσης.

Δικαίωμα αίτησης διορισμού διαμεσολαβητή έχουν καταναλωτές με πιστωτική διευκόλυνση μέχρι € 350.000 και ενυπόθηκο ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως πρώτη κατοικία από τον ιδιοκτήτη.

Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο κύκλος εργασιών τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις  € 250.000 ετησίως. Η διαδικασία διορισμού διαμεσολαβητή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας ή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία.

Θα πρέπει επίσης η αίτηση να υποβληθεί έγκαιρα εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν υποβάλει όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία προς το πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ) ή μέσα σε 14 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το ΑΠΙ τους υπόβαλε εγγράφως την τελευταία πρόταση αναδιάρθρωσης.

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή δεν υπερβαίνει τα € 500 και το 20% καταβάλλεται από τον καταναλωτή και το 80% από το πιστωτικό ίδρυμα.

Ο κ. Ιωάννου ανάφερε επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει 100 διαμεσολαβήσεις με 80% επιτυχία, ενώ πολλές αιτήσεις απερρίφθησαν διότι δεν πληρούν το κριτήριο της εγκαιρότητας που θέτει ο νόμος (όπως σημειώνεται πιο πάνω).

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ τέθηκαν διάφορα ερωτήματα και έγιναν εισηγήσεις ώστε η διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική μέσω της αύξησης του ορίου πιστωτικών διευκολύνσεων από € 350.00 σε € 400.000, την διαγραφή του χρονικού περιορισμού των 14 ημερών, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει σε διαμεσολαβητή και την εφαρμογή των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Επίτροπος αποδέχθηκε πρόσκληση του ΕΒΕΑ να παραστεί και να μιλήσει σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων/μελών του.

2017-06-28T10:45:24+00:00Νοέμβριος 5th, 2015|Ειδήσεις|