Έντονη δυσφορία εκφράζει το ΚΕΒΕ για τη στάση που τηρούν οι Συντεχνίες στη CYTA σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για αποκρατικοποίηση του Οργανισμού.

Η στάση που επιδεικνύουν οι Συντεχνίες, αναφέρει το ΚΕΒΕ, είναι αδικαιολόγητη από τη στιγμή που οι αποκρατικοποιήσεις αποτελούν προαπαιτούμενο με βάση το Πρόγραμμα Στήριξης της κυπριακής οικονομίας.

Οι αντιδράσεις των συντεχνιών δεν πρέπει να αφεθούν να μας αποπροσανατολίσουν από τις ενδεδειγμένες αποφάσεις για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό.  Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι οι Οργανισμοί αυτοί ανήκουν στο σύνολο του κυπριακού λαού, και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των εργαζομένων ώστε να δικαιούνται μόνοι τους να αποφασίζουν και να καθορίζουν το μέλλον τους.  Χρήστες των υπηρεσιών αυτών των Οργανισμών είναι όλοι οι πολίτες και οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και κατά συνέπεια οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν και να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της χώρας ως σύνολο.

Πάγια θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν και αποκρατικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, αν θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε την οικονομία μας.

Το ΚΕΒΕ απαιτεί απo τις Συντεχνίες της CYTA να αντιμετωπίσουν το θέμα με περισσότερη υπευθυνότητα, γιατί η διατήρηση αντιπαραγωγικών, υψηλόκοστων και δαπανηρών Οργανισμών δεν βλάπτει μόνο τους ιδίους, αλλά και τους καταναλωτές που ζητούν ελεύθερο ανταγωνισμό για χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών.