Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στην κυβερνητική βιομηχανική περιοχή Φρενάρους υπάρχουν διαθέσιμα βιομηχανικά οικόπεδα για εκμίσθωση.
Ανακοίνωςη του Υπουργείου για Διαθεσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στη Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρου.

1. Οικόπεδο έκτασης περίπου 1342 τ.μέτρα
2. Οικόπεδο έκτασης περίπου 2092 τ.μέτρα

Για περισσώτερες πληροφορίες οι ενδιαφερώμενοι νά αποτίνωνται στό υπουργείο στά τηλ  22867235, 22867262