Το Δημαρχείο της πόλης Ιάσιο στην Ρουμανία, ψάχνει εταίρο για την ανάπτυξη σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για την δημιουργία υπαίθριου θεματικού πάρκου.

Περιασσότερες πληροφορίες