Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα διοργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες αναφορικά με το Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση.

Περισσότερες πληροφορίες