Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση των κανόνων τιμολόγησης ΦΠΑ