Προκήρυξη σχεδίων de minimis 2019 για ιδιωτική συμμετοχή – Προώθηση Εμπορίου

Προκήρυξη σχεδίων de minimis 2019 για ιδιωτική συμμετοχή – Προώθηση Εμπορίου

Επισυνάπτεται για ενημέρωση, αντίγραφο ανακοίνωσης αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από κυπριακές επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων καθώς και από κυπριακές επιχειρήσεις υπηρεσιών, για επιδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις του 2019.

Περισσότερες πληροφορίες

2018-09-03T10:26:52+00:00Σεπτέμβριος 3rd, 2018|Ειδήσεις|