Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου, στα πλαίσια της ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην επαρχία μας, εισηγείται την Πιστοποίηση Προστασίας ονομασίας Προϊόντος προέλευσης (ΠΟΠ) και την προστασία γεωγραφικής ένδειξης των «παστών» για όλη την περιοχή των Κοκκινοχωρίων.

Το ΕΒΕΑ με σχετική του επιστολή ενημέρωσε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου καλώντας τους να εμπλακούν στη διαδικασία πιστοποίησης, θέτοντας τις υπηρεσίες του στη διάθεση τους,  για την επίτευξη του στόχου αυτού.