Επιστέγασμα των προσπαθειών και του ΕΒΕΑ η μεταφορά της προσωρινής έδρας των κρατικών υπηρεσιών στην Επαρχία Αμμοχώστου

Το ΕΒΕ Αμμοχώστου χαιρετίζει τα νέα έργα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, που αφορούν τα εγκαίνια του Αστυνομικού Σταθμού, του Κτηματολογίου και Πολεοδομίας Αμμοχώστου, όπως και της κατάθεσης του θεμελίου λίθου των Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Στις εκδηλώσεις των εγκαινίων παρευρέθηκε ο Προέδρος, Αντιπρόεδρος, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΒΕΑ, ενδεικτικό της σημασίας που δίνει το ΕΒΕΑ στην ανάπτυξη της περιοχής.

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει τη δημιουργία αυτών των υποδομών, οι οποίες αποτελούν το επιστέγασμα και των δικών του προσπαθειών για τη μεταφορά της προσωρινής έδρας των πιο πάνω υπηρεσιών στην Επαρχία Αμμοχώστου μέχρι και την επιστροφή τους στην φυσική τους έδρα, την Αμμόχωστο.

Διαβεβαιώνουμε τον επιχειρηματικό μας κόσμο ότι αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η ανάπτυξη ολόκληρης της Επαρχίας Αμμοχώστου, καθώς και η ίση εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων όλων των επιχειρηματιών μας, ανεξαρτήτως του τόπου εργασίας ή διαμονής τους.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

06.02.2019