Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, εκδόθηκε ψήφισμα το οποίο κοινοποιήθηκε προς όλες τις πρεσβείες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πρεσβείες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. το οποίο επισυνάπτεται αυτούσιο.

Στο ψήφισμα καλούνται όπως παρέμβουν άμεσα και καταλυτικά προς την Τουρκία για να αποτρέψουν την προσπάθεια της για άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Επίσης καλείται η Τουρκία όπως συμμορφωθεί άμεσα στα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την συμφωνία κορυφής Κυπριανού-Ντενκτάς, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και την πρόσφατη επιστολή του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. προς την Π.τ.Δ. που αναφέρετε στην Αμμόχωστο και ζητεί την επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της.

Καταλήγοντας, το ψήφισμα υποδεικνύει ότι η επιστροφή της Αμμοχώστου δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την τελική λύση του Κυπριακού προβλήματος αφού τα ψηφίσματα 550 και 789, όπως και η συμφωνία κορυφής του 1979 μεταξύ Κυπριανού-Ντενκτάς, μιλούν ξεκάθαρα ότι ‘’πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επιστροφή της Αμμοχώστου προς τους νόμιμους κατοίκους της’’.

Ψήφισμα