Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση την οποία έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy στην οποία θα βρείτε τα ειδικά έντυπα ασθενείας, ειδικής άδειας και σχέδιο αναστολής εργασιών με όλα τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες υποβολής τους. Επίσης για την ανακοίνωση για τις αυτόματες ανανεώσεις εγκρίσεων για απασχόληση αλλοδαπών σύμφωνα με την οποία ανανεώνονται αυτόματα οι άδειες απασχόλησης αλλοδαπών για ένα χρόνο.