Γενικές Ειδήσεις Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Η Simplex μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης CNDCP για κλιματικά ουδέτερα Data Centres

Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου χαιρετίζει την συμμετοχή του μέλους μας εταιρείας Simplex, που ασχολείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών Data Center στην Κύπρο, στην συμφωνία CNDCP (Climate Neutral Data Central Pact). H ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία της στον αγώνα για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - SIMPLEX

05 Μαρτίου 2021

Η Simplex μέλος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης CNDCP για κλιματικά ουδέτερα Data Centres 

Προσβλέποντας σε μια βιώσιμη και αειφόρο Ευρωπαϊκή οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) που θέτει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050, με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ουδετερότητα του άνθρακα).  Με σκοπό να συμβάλουν προς αυτό το στόχο, κορυφαίοι παροχείς υπηρεσιών Data Center απ’ όλη την Ευρώπη, συνένωσαν τις δυνάμεις τους κάτω από το Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP), μια συνθήκη/συμφωνία που προβλέπει την κλιματική ουδετερότητα των Data Centers μέχρι το 2030, καθιστώντας τα Data Centers αναπόσπαστο κομμάτι ενός πράσινου Ευρωπαϊκού μέλλοντος. Η εταιρεία Simplex, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών data center στην Κύπρο, δεσμευμένη σε ένα μέλλον ουδέτερο σε άνθρακα, και έχοντας υιοθετήσει αρκετές οικολογικές τεχνολογίες και στα δύο της Data Centers, στο LIM1 και στο καινούριο LCA1, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του μόλις στο τέλος του 2020, υπέγραψε τη Συνθήκη την 1η Φεβρουαρίου 2021.  Διαχρονικά πρωτοπόρος και καινοτόμος εταιρεία, η Simplex έγινε ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών Data Center στην Κύπρο που συμμετέχει στη συμφωνία CNDCP, επιδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την ηγετική  της θέση, αυτή τη φορά στον τομέα της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες στη συνθήκη CNDCP δεσμεύονται να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες με μετρήσιμους στόχους στους πιο κάτω τομείς:

Ενεργειακή Απόδοση: τα Data Centers θα πρέπει να λειτουργούν με δείκτη ενεργειακής απόδοσης (PUE – Power Usage Effectiveness) 1.3 σε ψυχρά κλίματα και 1.4 σε θερμά κλίματα όπως αυτό της Κύπρου.

Καθαρή Ενέργεια: μέχρι το 2025, η ενέργεια που καταναλώνουν τα Data Centers θα πρέπει να προέρχεται κατά τουλάχιστο 75% από ανανεώσιμες ή άλλες καθαρές πηγές με το ποσοστό αυτό να πρέπει να φτάσει το 100% μέχρι το 2030.

Προστασία Υδάτινων Πόρων: μέχρι το 2022, μέσα από τη Συνθήκη θα καθοριστεί ένας νέος δείκτης για την αποτελεσματική/αποδοτική χρήση του νερού ως μέσο ψύξης σε Data Centres (Water Usage Effectiveness - WUE). Τα Data Centers θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με αυτό τον νέο δείκτη μέχρι το 2025 και 2030, αντίστοιχα.

Κυκλική Οικονομία: τα Data Centers θα αξιολογούν το σύνολο του μεταχειρισμένου εξοπλισμού τους και θα προβαίνουν στην επαναχρησιμοποίηση, διόρθωση ή ανακύκλωση του.

Κυκλικό Ενεργειακό Σύστημα: τα Data Centers θα εξετάσουν πρακτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους επαναχρησιμοποίησης της θερμότητας που παράγουν.

Ο κ. Μιχάλης Ομήρου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Simplex, δήλωσε: «Ως Simplex ήμασταν  πάντοτε ευαισθητοποιημένοι στα θέματα βιωσιμότητας και αειφορίας. Παρά το γεγονός ότι διαχειριζόμαστε δύο Data Centres σε μια χώρα όπου οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, καταφέραμε μέσω μιας σειράς ενεργειών και επενδύσεων να βελτιώσουμε σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του πρώτου Data Center μας LIM1 που λειτουργεί από το 2007 ενώ στο καινούριο μας Data Center LCA1, που λειτούργησε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, υιοθετήσαμε σύγχρονες και οικολογικές λύσεις UPS και ψύξης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα της χώρας μας, που προσφέρουν την μέγιστη δυνατή απόδοση με τους χαμηλότερους δυνατούς ρύπους.    Παραμένουμε επίσης δεσμευμένοι στην επαναχρησιμοποίηση του παλιού εξοπλισμού ή στην ανακύκλωσή του όπου αυτό δεν είναι δυνατό.  Συνεπώς η συμμετοχή μας στη Συνθήκη CNDCP έρχεται ως φυσικό επακόλουθο των περιβαλλοντικών πρακτικών που ήδη ακολουθούσαμε. Σε έναν κόσμο όπου οι ψηφιακές υποδομές και η συνδεσιμότητα είναι πιο κρίσιμες και σημαντικές από ποτέ, στην Simplex δεν κάνουμε καθόλου συμβιβασμούς όσον αφορά το περιβάλλον και θα εργαστούμε για να επιτύχουμε τους καθορισμένους στόχους της Συνθήκης σε όλα τα πεδία εφαρμογής της».

Εκπρόσωποι των εταιρειών και οργανώσεων που υπέγραψαν και συμμετέχουν στη Συνθήκη CNDCP, θα συναντιόνται δύο φορές το χρόνο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανασκόπηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.   Το 2022 θα αποτελέσει χρόνο προσαρμογής ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμμορφωθούν ως προς τους στόχους της Συνθήκης και να πιστοποιηθούν σχετικά μέχρι την 1η Ιουλίου 2023.  Ακολούθως η συμμόρφωση θα αξιολογείται και επαναπιστοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.


Σχετικά με τη Συνθήκη CNDCP για Κλιματικά Ουδέτερα Data Centers

Η Συνθήκη Climate Neutral Data Center Pact (CNDCP) για Κλιματικά Ουδέτερα Data Centers αποτελεί πρωτοβουλία των διαχειριστών Ευρωπαϊκών Data Centers και σχετικών εμπορικών οργανώσεων.  Προνοεί κλιματικά ουδέτερα Data Centres μέχρι το 2030, έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν  αναπόσπαστο κομμάτι ενός βιώσιμου και αειφόρου Ευρωπαϊκού μέλλοντος και να συνεισφέρουν μέσω της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης στον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης μέχρι το 2050 όπως αυτός τίθεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνθήκη CNDCP, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Climate Neutral Data Centre Pact

Σχετικά με την Simplex

Η εταιρεία Simplex ιδρύθηκε το 2005 και είναι ο κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών data center στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, μέσα από τις συνεργασίες της με κορυφαίους κατασκευαστές υλικού και λογισμικού παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 και ISO 27001 για θέματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας αντίστοιχα.

Μέσα από την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της, η Simplex εξυπηρετεί σήμερα ένα ευρύ πελατολόγιο αποτελούμενο τόσο από τοπικές, όσο κι από διεθνείς εταιρείες οι οποίες εμπιστεύονται στην Simplex την αξιοπιστία, ασφάλεια και διαχείριση των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Simplex


ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Γραφείo Λεμεσού

Αγίου Ανδρέα 339 2ος Όροφος, 3300, Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725370165 | Φαξ : +35725370291 Email : info@famagustachamber.org.cy


Γραφείο Παραλιμνίου

Λεωφόρος Γεώργιου Γουρουνιά 152 1ος Όροφος , Γραφέιο 3 5281 Παραλίμνι

Τηλ. : +357 23829264 | Φαξ : +357 23829267 Email : info@famagustachamber.org.cy

Κεντρικά Γραφεία

Γλάδστωνος 26Α Αμμόχωστος

Κλειστά λόγω τουρκικής εισβολής

Copyright © 2017 Famagusta Chamber of Commerce - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting