Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://famagustachamber.org.cy/wp-content/uploads/2018/02/family-business.pdf