Παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 2η Προκήρυξης των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας έδωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

http://news.ccci.org.cy/wp-content/uploads/2018/03/Extension-of-submission-deadline.pdf