Previous Board of Directors FCCI

Board of Directors FCCI 2014-2017

Precident George Mavroudis
Vice-Precident
Commerce Kiriakos Sofokleous
Industry Tonis Toumazis
Services Kikis Vasiliou
Tourism Christakis Papavasiliou
Economy Chrystalleni Sozou
Hon. Secretary Paraskevas Kiriakidis
Secretary/Director Iakovos Hadjivarnavas
Members
Christodoulos Neophitou Stavros Karamontanis
Rania Kiriakidou Andri Epiphaniou
Andreas Hadjitheodosiou George Lordos
Avgoustinos Papathomas Christos Angelides
Michalis Vasiliou Michalis Timinis
Charalambos Manoli
Hon. Member Stavros Mavromatis

Board of Directors FCCI 2011-2014

Precident George Michaelides
Vice-Precident
Commerce Christodoulos Neophitou
Industry Tonis Toumazis
Services Christakis Papavasiliou
Economy George Mavroudis
Hon. Secretary Fotis Ioannidi
Secretary/Director Iakovos Hadjivarnavas
Members
Vasos Hadjitheodosiou Andreas Epiphaniou
Paraskevas Kiriakidis Nikos Savvides
Chrystalleni Sozou Stavros Neocleous
 Kikis Vasiliou Andreas Papathomas
Kiriakos Sofokleous