Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024

Yποχρέωση Προσφυγικών Εταιρειών για καταχώρηση Πραγματικών Δικαιούχων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου ενημερώνει ότι αδρανείς προσφυγικές εταιρείες που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούνται βάσει νομοθεσίας να καταχωρήσουν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2024. Από την 1η Απριλίου 2024 τίθενται σε εφαρμογή χρηματικές επιβαρύνσεις και άλλες κυρώσεις για τις περιπτώσεις που δεν υπάρξει ανάλογη συμμόρφωση.

Δεδομένης τόσο της ιδιαιτερότητας του θέματος όσο και της δυσκολίας και αδυναμίας για έγκαιρη σχετική συμμόρφωση με τη νομοθεσία από πολλές Προσφυγικές Εταιρείες με αδρανή περιουσιακά στοιχεία, το ΚΕΒΕ μαζί με το ΣΕΛΚ και το Δικηγορικό Σύλλογο, συναντήθηκε με το γραφείο της Εφόρου Εταιρειών και του Γενικού Εισαγγελέα με στόχο την παράθεση από την Ε.Ε. μιας εύλογης παράτασης στις εταιρείες αυτές. Εντούτοις, προτρέπονται μέχρι τότε όλες οι εταιρείες να εναρμονιστούν με την πιο πάνω υποχρέωση μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 προς αποφυγή παράνομων αγοραπωλησιών της κατεχόμενης ιδιοκτησίας τους. 

Επίσης καλούνται οι εταιρείες αυτές όπως συμπληρώσουν το έντυπο ΗΕ67 του Εφόρου Εταιρειών για καταχώρηση τους στο μητρώο Προσφυγικών εταιρειών. 

Παρατίθεται εγκύκλιος του ΚΕΒΕ αναφορικά με το θέμα, στην οποία περιέχονται περισσότερες πληροφορίες.

Yποχρέωση Προσφυγικών Εταιρειών για καταχώρηση Πραγματικών Δικαιούχων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Κεντρικά Γραφεία

Γλάδστωνος 26 Α
Αμμόχωστος

Γραφείο Παραλιμνίου

Λεωφόρος Γεώργιου Γουρουνιά 152
1ος Όροφος , Γραφείο 3
5281 Παραλίμνι

Τηλ.: +357 23829264 | Φαξ: +357 23829267 | Ηλ. Ταχυδρομείο: info@famagustachamber.org.cy

Γραφείο Λεμεσού

Αγίου Ανδρέου 339 2ος Όροφος
Γραφείο 201
ΤΑΧ.ΘΥΡ 53124
3300, Λεμεσός

Τηλ.: +35725370165 | Φαξ: +35725370291 | Ηλ. Ταχυδρομείο: info@famagustachamber.org.cy

Γραφείο Πειραιά

Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. (4ος Όροφος),
Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1,
Πλατεία Οδησσού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς

Τηλ.: | Φαξ: | Ηλ. Ταχυδρομείο: info@famagustachamber.org.cy

Copyright © 2017 Famagusta Chamber of Commerce - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting