Standard News Thursday, 16 June 2022

Πιστοποιητικό προέλευσης: Απαραίτητο για εξαγωγές εκτός ΕΕ

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce) είναι ο παγκόσμιος οργανισμός επιχειρήσεων, που βοηθά, καθοδηγεί και στηρίζει τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σ’ ένα δομημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Προωθεί το διεθνές εμπόριο, τις επενδύσεις, την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και την παγκόσμια προσέγγιση των κανονιστικών ρυθμίσεων, παρέχοντας κορυφαίες υπηρεσίες αλλά και ευκαιρίες.  

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιμελητηρίων (World Chamber Federation) είναι το μοναδικό φόρουμ του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που ενώνει το παγκόσμιο δίκτυο Επιμελητηρίων και τις αντίστοιχες επιχειρηματικές τους κοινότητες. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο να βοηθήσει τα Επιμελητήρια να επιτύχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση προς τα μέλη τους, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεπίδραση, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.  

Μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι η έκδοση των Πιστοποιητικών Προέλευσης (Certificates of Origin), ενός διεθνούς εμπορικού εγγράφου που πιστοποιεί ότι τα εξαγόμενα προϊόντα σε μια αποστολή παράγονται, κατασκευάζονται ή μεταποιούνται εξ’ ολοκλήρου ή σε σημαντικό ποσοστό σε συγκεκριμένη χώρα.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «Διαβατήριο» ενός προϊόντος που του επιτρέπει να διακινηθεί ελεύθερα από το σημείο παραγωγής του μέχρι το σημείο της εισαγωγής του στη χώρα προορισμού του.

Σε ένα Πιστοποιητικό Προέλευσης δηλώνεται η «εθνικότητα» ενός προϊόντος και είναι απαραίτητο για τις τελωνειακές και εμπορικές συναλλαγές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς το συγκεκριμένο έγγραφο, η ολοκλήρωση της εκτελωνιστικής διαδικασίας θεωρείται αδύνατη. Εκατομμύρια Πιστοποιητικά εκδίδονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας το εμπόριο παγκοσμίως και κατ’ επέκταση και εκατομμύρια καταναλωτές.

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και τα Τοπικά Επιμελητήρια είναι οι μόνοι εξουσιοδοτημένοι φορείς που εκδίδουν Πιστοποιητικά Προέλευσης στη χώρα μας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του 1968 (Νόμος 56(Ι)/1968) Άρθρο 6, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με σκοπό την εναρμόνιση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την έκδοση Πιστοποιητικών Προέλευσης, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στον τρόπο έκδοσης και στα ελάχιστα (minimum) πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο έχει καθιερώσει συγκεκριμένες διαδικασίες και ακολουθεί καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση και πιστοποίηση αυτών των εγγράφων.

Στο Πιστοποιητικό Προέλευσης πρέπει να εμπεριέχονται βασικά στοιχεία, όπως το όνομα της εταιρείας και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, η χώρα προέλευσης των προϊόντων, περιγραφή των προϊόντων με σκοπό την ταυτοποίηση της αποστολής καθώς και η ποσότητα και  η αξία των εμπορευμάτων. Αφού ελεχθούν όλα τα πιο πάνω, το ΚΕΒΕ προχωρεί στην έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού βεβαιώνοντας την ορθότητα των στοιχείων και την προέλευση των προϊόντων.  Επιπρόσθετα, μπορούν προαιρετικά να δηλωθούν και ενδείξεις σχετικές με τη μεταφορά καθώς και άλλες παρατηρήσεις που είναι απαραίτητες και αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2021, μεγάλο μέρος της διαδικασίας έκδοσης των Πιστοποιητικών Προέλευσης που εκδίδονται από το ΚΕΒΕ και τα Τοπικά Επιμελητήρια, εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της Νέας Πλατφόρμας Έκδοσης Πιστοποιητικών Προέλευσης. Όλες οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που χρειάζεται να εκδίδουν το Γενικό Πιστοποιητικό Προέλευσης για εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες, έχουν εκπαιδευθεί από το προσωπικό του ΚΕΒΕ ώστε, χρησιμοποιώντας την ειδική Πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό, να μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά και να προχωρεί η έκδοση του Πιστοποιητικού. Η κίνηση αυτή έγινε στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΚΕΒΕ. Το ΚΕΒΕ έχει ως στόχο η όλη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών να γίνεται 100% ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τις κυπριακές επιχειρήσεις και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο αλλά και χρήμα για το προσωπικό τους, αφού δε θα χρειάζεται πλέον η φυσική παρουσία τους στα γραφεία των επιμελητηρίων.  Παράλληλα, καθίσταται πιο γρήγορη η σχετική διαδικασία, γεγονός που εξυπακούει ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών και κυρίως, έγκαιρη και σε λιγότερο χρόνο, άφιξη των προϊόντων στον προορισμό τους.

* Λειτουργός KEBE, Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος.

Πηγή Φilenews

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

HEADQUARTERS

Gladstonos 26A
Famagusta

PARALIMNI OFFICE

Georgiou Gourounia 152

1st Floor , Office 3
5281 Paralimni

Tel.: +357 23829264 | Fax: +357 23829267 | Email: info@famagustachamber.org.cy

LIMASSOL OFFICE

Saint Andrew 339 2nd Floor
Office201
PO BOX 53124
3300 , Limassol

Tel.: +35725370165 | Fax: +35725370291 | Email: info@famagustachamber.org.cy

PIREAS OFFICE

Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. (4ος Όροφος),

Tel.: | Fax: | Email: info@famagustachamber.org.cy

Copyright © 2017 Famagusta Chamber of Commerce - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting