Ecliptic Defence and Space Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ecliptic Defence and Space

#Γνωρίστεταμέλημας

Σήμερα παρουσιάζουμε την εταιρεία - μέλος μας Ecliptic Defence and Space
 

 
Μέσω της νεοσύστατης Κυπριακής εταιρείας Ecliptic Defence and Space με έδρα την Λευκωσία, η Κύπρος κάνει ένα γιγαντιαίο άλμα στην ανάπτυξη της εγχώριας διαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας και αναδύεται ως σημαντικός παίκτης στην περιοχή αλλά και παγκοσμίως στην αλυσίδα εφοδιασμού (supply chain) της αγοράς του διαστήματος και της άμυνας. 

Η Ecliptic Defence and Space (EDS), είναι μια πρωτοποριακή startup, η οποία δεσμεύεται να προσφέρει συστήματα υψηλής τεχνολογίας (hardware) τόσο για τις διαστημικές αποστολές των επόμενων δορυφόρων όσο και για το κρίσιμο τομέα της άμυνας. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2020, ξεκίνησε τις δραστηριότητες της τον Ιούλιο του 2021 και οι ιδιοκτήτες της κατάγονται από τον Άγιο Μέμνωνα και Νεάπολη Αμμοχώστου. Η Ecliptic αποτελείται από  έμπειρους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία που αποκτήθηκε στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στοχεύοντας στο να συνεισφέρουν σημαντικά στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια διαστημική και αμυντική βιομηχανία και ταυτόχρονα στο να προωθήσουν την τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδο, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

Η Ecliptic θέτοντας στο επίκεντρο των αναπτύξεων της, τις τεχνολογίες των Ραδιοσυχνοτήτων και Μικροκυμματικής (RF και Microwave technologies) και υποστηριζόμενη από ισχυρή βιομηχανική και ερευνητική εμπειρογνωμοσύνη με πλούσια μηχανική εμπειρία σε ποικίλους τομείς της μηχανικής, είναι πλήρως εξοπλισμένη για την παροχή υψηλής ποιότητας διαστημικών και αμυντικών λύσεων. 

Οι λύσεις που αναπτύσσονται από την Ecliptic, προορίζονται για τις ανάγκες των Διεθνών Διαστημικών Οργανισμών που κατασκευάζουν και συναρμολογούν δορυφόρους, καθώς και για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών στρατευμάτων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας έχουν εύρος από το requirements definition μέχρι τον σχεδιασμό και από την ανάπτυξη πρωτοτύπoυ μέχρι το space qualification και την παράδοση του προϊόντος στον τελικό χρήστη. 

Η Ecliptic Defence and Space είναι η πρώτη εταιρεία στη Κύπρο που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη end-to-end καινοτομικών συστημάτων που σκοπό έχουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης τεχνολογίας και την ενσωμάτωση της σε δορυφόρους της επόμενης γενιάς, διαστημόπλοια εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος και προσεδαφιστές πλανητών. Τα συστήματα αυτά αφορούν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε δορυφόρους, δορυφορικά συστήματα ραντάρ, ραδιομέτρησης, τηλεμετρίας, απομακρυσμένης ανίχνευσης και συστήματα προσεδάφισης. 

Πέραν της διαστημικής αγοράς, οι τεχνολογίες Ραδιοσυχνοτήτων και Μικροκυμματικής μπορούν να εφαρμοστούν και για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή προηγμένων συστημάτων αμυντικής φύσεως για την προστασία κρατών και των κρίσιμων υποδομών τους. Τα προηγμένα αυτά συστήματα μπορούν εγκατασταθούν πάνω σε επίγειες, εναέριες και θαλάσσιες πλατφόρμες.

Η εταιρεία Ecliptic Defence and Space μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαια για πολλαπλές αναπτύξεις διαστημικών και αμυντικών προϊόντων, έχοντας ως υποεργολάβους και τελικούς πελάτες δύο από τους μεγαλύτερους Space System Integrators δορυφόρων, όπως είναι η Thales Alenia Space και η Airbus. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στους προσεχείς μήνες η Ecliptic θα προχωρήσει στη πιστοποίηση των πρώτων διαστημικών της προϊόντων στην Κύπρο κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Κύπρος πολύ σύντομα θα διαθέσει στη διαστημική αγορά τα πρώτα της διαστημικά προϊόντα, εξ’ ολοκλήρου σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εγχώρια. 

Τα προϊόντα που αναπτύσσονται και τα οποία πολύ σύντομα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των επόμενων διαστημικών αποστολών, φέρουν μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες και προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά διαστήματος, καθώς αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες των δορυφόρων πάνω στους οποίους εγκαθίστανται. Αναμένεται λοιπόν ότι οι αναπτύξεις αυτές θα προσελκύσουν επιπρόσθετους τελικούς χρήστες και κατασκευαστές διαστημικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι που θα ενισχύσει περισσότερο την εγχώρια ανάπτυξη και θα τοποθετήσουν τη Κύπρο στο παγκόσμιο χάρτη των διαστημικών αναπτύξεων. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι η εταιρεία λειτουργεί ως μαγνήτης για τον επαναπατρισμό υψηλά εξειδικευμένων μηχανικών που διαπρέπουν σε σχετικούς τομείς στο εξωτερικό και ιδίως σε μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Η επιστροφή αυτής της πολύτιμης εμπειρογνωμοσύνης στη Κύπρο (λόγω των προηγούμενων συμμετοχών τους σε προηγμένα αμυντικά και διαστημικά έργα στο εξωτερικό) μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμος κρίκος για την προώθηση και εμβάθυνση διεθνών συνεργασιών. 

Την ίδια ώρα, το υψηλό αυτό δυναμικό μπορεί να προσδώσει σημαντικά οφέλη τόσο στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού και στην αύξηση των εξαγωγών του όσο και στην προαγωγή υψηλής τεχνολογίας, στην εμβάθυνση των διεθνών διπλωματικών σχέσεων της χώρας και φυσικά στη δημιουργία δεκάδων έως εκατοντάδων θέσεων εργασίας προστιθέμενης αξίας. 

Συνεπώς, προωθώντας την πολιτική του επαναπατρισμού επιστημόνων, η Ecliptic επιδιώκει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση τοπικών αλλά και περιφερειακών διαστημικών τεχνολογικών προκλήσεων. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η ενθάρρυνση αλλά και η καθοδήγηση της επόμενης γενιάς μηχανικών που θα αναλάβουν τα ηνία ενός μακροπρόθεσμου πλάνου τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Το στρατηγικό όραμα της εταιρείας, εστιάζεται πρωτίστως στη δημιουργία μιας full-scale space qualified τεχνολογικής, κατασκευαστικής και παραγωγικής υποδομής μεγάλης κλίμακας. Αυτό το όραμα, αντανακλά την αφοσίωση της εταιρείας στην εγκατάσταση μιας ισχυρής και αυτάρκους στρατηγικής υποδομής δοκιμών και κατασκευής διαστημικών συστημάτων που να εξασφαλίζει τα ψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ακρίβειας.

Με την εγκατάσταση μιας τέτοιας στρατηγικής υποδομής στην Κύπρο, η Ecliptic υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ταχέως εξελισσόμενης διαστημικής βιομηχανίας και καθιστά την Κύπρο αυτάρκη σε καινοτόμες διαστημικές αλλά και αμυντικές τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, ενισχύεται η θέση του νησιού στον παγκόσμιο χάρτη ως τον κύριο παίκτη στις διαστημικές RF & Microwave τεχνολογίες, ικανές να παρέχουν πρωτοποριακές λύσεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα της τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης σε εγχώριο επίπεδο. 

Με τον δικό της ιδιόκτητο χώρο, η Ecliptic στεγάζει τα γραφεία και τα εργαστήρια της στη βιομηχανική περιοχή των Λατσιών. Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος η εταιρεία αναμένεται να χρησιμοποιήσει επιπρόσθετες βιομηχανικές μονάδες με σκοπό την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων αλλά και την ικανοποίηση των παραγωγικών της αναγκών. 

"Στην Ecliptic Defence and Space, επιδιώκουμε να υπερβούμε τα όρια της τεχνολογίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, ικανές να καλύψουν τα κενά στους κρίσιμους τομείς της άμυνας και του διαστήματος, να υπερβούμε τα πρότυπα της βιομηχανίας και, συνεπώς να παρέχουμε στους τελικούς χρήστες ανώτερη απόδοση (superior system performance)". 

Οι ιδρυτές της Ecliptic Defence and Space (Ανδρέας Παπαναστασίου και Μαρία Κωνσταντίνου), ως μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου, θεωρούν καθήκον τους να συμβάλουν και να εμπλακούν με όποιο τρόπο είναι δυνατόν, προς την προάσπιση των συμφερόντων του επιχειρηματικού κόσμου της Αμμοχώστου και κυριότερα την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της κατεχόμενης πατρίδας μας! 

«Ευχές για ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον για εμάς, τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές!» 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ιστοσελίδα: www.ecliptic-ds.com 
Τηλέφωνο: +357 22 256262
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/86310274 
*Υ.Γ : Το άρθρο έγινε μετά από συνέντευξη που πήρε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου από την εταιρεία Ecliptic Defence and Space. 
Εκ μέρους της Ecliptic Defence and Space παραχώρησε συνέντευξη η κυρία Μαρία Κωνσταντίνου Business Development Director

Γνωρίστε τα μέλη μας

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024

P. IOANNIDES PACKAGING LTD - PIP (FSTA)

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

G & I Keses Dairy Products Ltd

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024

Gantoni General Enterprises LTD

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024

Amarande Hotel

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024

CARAMONDANI BROS PUBLIC CO LTD

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024

DUO-BOND GENERAL AUTOGLASS LTD

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024

PGE&Co

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Κεντρικά Γραφεία

Γλάδστωνος 26 Α
Αμμόχωστος

Γραφείο Παραλιμνίου

Λεωφόρος Γεώργιου Γουρουνιά 152
1ος Όροφος , Γραφείο 3
5281 Παραλίμνι

Τηλ.: +357 23829264 | Φαξ: +357 23829267 | Ηλ. Ταχυδρομείο: info@famagustachamber.org.cy

Γραφείο Λεμεσού

Αγίου Ανδρέου 339 2ος Όροφος
Γραφείο 201
ΤΑΧ.ΘΥΡ 53124
3300, Λεμεσός

Τηλ.: +35725370165 | Φαξ: +35725370291 | Ηλ. Ταχυδρομείο: info@famagustachamber.org.cy

Γραφείο Πειραιά

Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. (4ος Όροφος),
Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1,
Πλατεία Οδησσού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς

Τηλ.: | Φαξ: | Ηλ. Ταχυδρομείο: info@famagustachamber.org.cy

Copyright © 2017 Famagusta Chamber of Commerce - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting