Προφίλ του ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) είναι μαζί με τα Επιμελητήρια των υπόλοιπων τεσσάρων πόλεων της Κύπρου δηλαδή της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου μέλη του ΚΕΒΕ και λειτουργούν πάνω σε μίαν Ομοσπονδιακή μορφή. Το ΕΒΕΑ είναι το μόνο νόμιμα αναγνωρισμένο Επιμελητήριο της Επαρχίας Αμμοχώστου και εκπροσωπεί  τα εγγεγραμμένα μέλη του και  επιχειρηματίες που δρουν αναγκαστικά διασκορπισμένα σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου μετά τα γεγονότα του 1974 και του βίαιου εκτοπισμού τους. Μεγάλος αριθμός μελών του δραστηριοποιούνται στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου και για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης τους, διατηρεί γραφεία και στο Παραλίμνι.

Πέραν της προσφοράς ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών στα μέλη του, προωθεί τις απόψεις και θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω του ΚΕΒΕ, στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία.

Τα μέλη του ΕΒΕΑ ξεπερνούν τα 400 και προέρχονται από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύοντας την συντριπτική πλειοψηφία της επιχειρηματικής κοινότητας των Αμμοχωστιανών, ανεξαρτήτως του χώρου που δρουν και επιχειρούν. Στη δύναμη του ΕΒΕΑ, περιλαμβάνονται επίσης και έξη Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το Επιμελητήριο.

Το ΕΒΕΑ μέσω της συμμετοχής του στην εκτελεστική επιτροπή του ΚΕΒΕ είναι ουσιαστικά αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος στην Κύπρο και λαμβάνει ενεργό μέρος στον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Υπό την ιδιότητα του αυτή συμμετέχει μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την κυβέρνηση στις διάφορες επιτροπές τριμερούς συνεργασίας που υπάρχουν στην Κύπρο και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων π.χ. Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή, Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, Συμβούλιο Περιβάλλοντος κλπ. Συνολικά το ΚΕΒΕ και κατ\' επέκταση το ΕΒΕΑ, συμμετέχει σε πέραν των 80 επιτροπών, συμβουλίων και οργανισμών.

Το ευρύ φάσμα υπηρεσιών του ΚΕΒΕ περιλαμβάνει συμβουλές και πληροφόρηση σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών, προώθηση εξαγωγών, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συλλογή και διανομή επιχειρηματικών πληροφοριών (π.χ. ξένες αγορές, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς συμφωνίες κ.λ.π.), συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, διοργάνωση εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό και υποδοχή ξένων εμπορικών αποστολών στην Κύπρο, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβουλές σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, πληροφόρηση σε θέματα εργασιακών σχέσεων, έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και ΑΤΑ CARNETS, διαιτησία και διαμεσολάβηση σε εμπορικές διαφορές, εκπροσώπηση σε διάφορες κυβερνητικές και άλλες επιτροπές, και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Το ΕΒΕΑ έχει επίσης αναπτύξει στενές διμερείς σχέσεις με Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ανά το παγκόσμιο, και είναι αδελφοποιημένο με τέσσερα επιμελητήρια. Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς από το 1971, με το Επιμελητήριο Λέσβου από το 1999, με το Εμπορικό Επιμελητήριο Taganrog Ρωσίας από το 2000, και με το Επιμελητήριο Καστοριάς από το 2000.

Το προσωπικό του ΕΒΕΑ αποτελείται από 5 καταρτισμένα στελέχη. Οι υπηρεσίες του είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Διαθέτει επίσης πληροφοριακή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο η οποία περιέχει μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των μελών του με πλήρεις διευκολύνσεις αναζήτησης. Επίσης διαθέτει για καλύτερη πληροφόρηση και επικοινωνία με τα μέλη του, σελίδα στο Facebook, λογαριασμό στο Instagram, στο Τwitter, και στο LinkedIn.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι http://famagustachamber.simplextestbed.com/ .Η σελίδα στο Facebook, στο twitter και LinkedIn είναι με το όνομα χρήστη «Famagusta Chamber of Commerce & Industry» και στο Instagram με το όνομα «famagustachamber».

Λόγω της διασποράς των μελών του μετά την προσφυγοποίηση τους και για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης τους, το ΕΒΕA διατηρεί γραφεία στη Λεμεσό αλλά και στο Παραλίμνι. Δέον να σημειωθεί ότι τόσο τα γραφεία στη Λεμεσό όσο και αυτά στο Παραλίμνι, είναι εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ για σκοπούς διεξαγωγής σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Οι διευθύνσεις των γραφείων του ΕΒΕΑ είναι:

·         Λεμεσό: Αγίου Ανδρέα 339 2ος  Όροφος, Γραφείο 201, ΤΑΧ.ΘΥΡ. 53124, 3300

·         Παραλίμνι : Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνιά  152, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦ. 3, 5281

FAMAGUSTA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Limasol Office

Agiou Andreou 339 2nd Floor, 3300, Limasol | Cyprus

Tel. : +35725370165 | Fax : +35725370291 Email : info@famagustachamber.org.cy


Paralimni Office

Georgiou Gourounia Avenue 152 1st floor , Office 3 5281 Paralimni

Tel. : +357 23829264 | Fax: +357 23829267 Email : info@famagustachamber.org.cy

Main Offices

Γλάδστωνος 26Α Αμμόχωστος

CLOSED DUE TO TURKISH INVASION

Copyright © 2017 Famagusta Chamber of Commerce - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting